Przebudowa drogi gminnej nr 601644K (ul. Dworska) w km. od 0+000,00 do km. 0+423,00 w miejscowości Pisary, w Gminie Zabierzów.

 Tablica nr 13 - 80x60 - droga pisary.FH11
Tytuł Przebudowa drogi gminnej nr 601644K (ul. Dworska) w km. od 0+000,00 do km. 0+423,00 w miejscowości Pisary, w Gminie Zabierzów.
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 550 000,00 zł
Źródło finansowania Fundusz Dróg Samorządowych
Kwota dofinansowania 260 274,00 zł
Opis projektu Realizacja projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 601644K (ul. Dworska) w km. od 0+000,00 do km. 0+423,00 w miejscowości Pisary,
w Gminie Zabierzów
” obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni jezdni. budowę chodnika i pobocza, odwodnienie, oznakowanie pionowe.
Termin realizacji projektu 2019 r.