Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie gminy Zabierzów – etap II

 Tablica nr 10 - stelaz 120x80 - FEPR.FH11
Tytuł Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie gminy Zabierzów – etap II
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 3 654 497,46 zł
Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinansowania 3 594 919,03 zł
Opis projektu Realizacja projektu pn.: „Promowanie niskoemisyjnych strategii – realizacja programu niskiej emisji w zakresie wymiany palenisk domowych na terenie Gminy Zabierzów – etap II” polega na wymianie 520 szt. nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na ekologiczne (paliwa gazowe).

Bezpośrednim celem projektu jest obniżenie poziomu niskiej emisji w województwie małopolskim.

Celem długofalowym i ogólnym projektu jest obniżenie emisji CO2, PM 10 i PM2,5 do atmosfery, co przyczyni się do :
- polepszenia stanu środowiska naturalnego,
- zmniejszenia zachorowalności na choroby cywilizacyjne wraz z nowotworami układu oddechowego,
- zmniejszenia umieralności w województwie małopolskim ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska,
- polepszenia stanu roślinności oraz kondycji zwierząt żyjących na terenach województwa,
- zmniejszenia negatywnego wpływu emitowanych zanieczyszczeń w regionie, Polsce, Europie

Termin realizacji projektu 2019-2021