„Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”

12558
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 398 793,02 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Kwota dofinansowania: 6 051 249,50 zł
Termin realizacji projektu: 2009 – 2011
Wykonawca 1. Umbrella Consalting Sp.z o.o. ul. Konstancińska 11 02-942 Warszawa 2. Umbrella Stowarzyszenie Konsultantów ul. Konstancińska 11 02-942 Warszawa 3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 WrocławGmina Zabierzów uczestniczy w projekcie pn. „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie”. Ten ponadregionalny projekt, kierowany do 27 samorządów, zyskał wysoką ocenę MSWiA i dofinansowanie ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych świadczonych klientom przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich sprawności instytucjonalnej. Główne korzyści jakie Urząd Gminy Zabierzów chce osiągnąć z udziału w tym przedsięwzięciu to m.in.:

  • poprawa obsługi klientów poprzez doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych na podstawie wyników pogłębionych badań satysfakcji klientów i samooceny CAF,
  • podniesienie sprawności instytucjonalnej poprzez wykorzystanie ISO 9001,
  • wzrost kompetencji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach i inicjatywach wdrożeniowych oraz poprzez dodatkowe rozszerzenie usystematyzowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy przy pomocy szkoleń e-learning,
  • wzrost satysfakcji pracowników poprzez poprawę systemu zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami pracowników wyrażonymi w badaniach satysfakcji,
  • doskonalenie poprzez wymianę informacji i dzielenie się wiedzą pomiędzy pracownikami z różnych JST na warsztatach benchmarkingowych oraz przy pomocy internetowych narzędzi projektu, baz danych dobrych praktyk,
  • wykorzystanie dobrych praktyk i doświadczeń UM w Dzierżoniowie.

Realizatorem projektu jest Umbrella Consulting Sp. z o.o., będąca krajowym liderem w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej i doradcą w takich dziedzinach jak wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania oraz wdrażanie Modelu EFQM.

Strona projektu:
http://www.jakoscwurzedzie.pl/web.php?PHPSESSID=449fec1fcaf777e7cb8233018c8d4ce9&tab=W1m&doc=0&

Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie:
http://www.jakoscwurzedzie.pl/web.php?PHPSESSID=449fec1fcaf777e7cb8233018c8d4ce9&tab=W6&doc=0&