Odbudowa miejsca pamięci walki i męczeństwa w miejscowości Radwanowice

9549m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 97 600,00 zł
Źródło dofinansowania: Wojewoda Małopolski, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 2008

 

Celem projektu był kompleksowy remont pomnika wraz z budową nowego ogrodzenia zbiorowego miejsca pamięci, walki i męczeństwa w Radwanowicach.
Pomnik ten upamiętnia tragiczną noc z 20 na 21 lipca 1943 roku, kiedy to mieszkańcy Radwanowic zostali bestialsko zamordowani w tym miejscu w czasie pacyfikacji wsi dokonanej przez funkcjonariuszy SS. Pamięć o ofiarach II Wojny Światowej jest naszym dobrym świadectwem, a dbanie o takie miejsca – obowiązkiem.