Modernizacji boiska i zaplecza szatniowo-sanitarnego LKS Wisła Rząska w Programie ORLIK PLUS

11577m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 145 453,00 zł
Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kwota dofinansowania: 114 210,00 zł
Termin realizacji projektu: 2009-2010Z dniem 6 maja 2009r. Województwo Małopolskie wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przystąpiło do realizacji w roku 2009 programu polegającego na remontach i modernizacji boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem pn. ORLIK PLUS.

Gmina Zabierzów zgłosiła do programu obiekt boiska LKS Wisła Rząska. Głównym celem programu było podniesienie standardu boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem, poprzez remont i modernizację już istniejących obiektów, w szczególności boisk piłkarskich, zgodnie z regulaminem PZPN. W dniu 8 października 2009 roku podpisano umowę z Województwem Małopolskim na udzielenie dotacji celowej w ramach której na terenie obiektu LKS Wisła Rząska realizowane zostały zadania refundowane z Budżetu Województwa Małopolskiego tj.: zagospodarowanie terenu wokół budynku z zapleczem sanitarno-szatniowym (w tym: wykonanie nawierzchni brukowanej, nasadzenie zieleni, wyznaczenie i utwardzenie powierzchni dla pojazdów).
W kolejnym etapie działań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał dotację, z której zrealizowane zostały zadania obejmujące: wykonanie kolektorów słonecznych, termomodernizację budynków oraz zakup urządzeń do utrzymania terenów zieleni.