Modernizacja Stadionu Sportowego LKS Kmita Zabierzów

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 175 300 zł
Źródło dofinansowania: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Kwota dofinansowania: 230 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 2007Celem modernizacji stadionu sportowego LKS Kmita – Zabierzów, było podniesienie standardu obiektu zgodnie z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prace modernizacyjne stadionu objęły: budowę wału ziemnego po wschodniej i zachodniej stronie stadionu, budowę żelbetonowej konstrukcji trybun oraz ich poszerzenie, a także powiększenie zadaszenia stadionu. W wyniku przeprowadzonych prac powstały: trybuny z 1562 miejscami siedzącymi, powierzchnia zadaszenia większa o 182 m2 i wieża z platformą dla operatorów TV. Realizacja zadania przyczyniła się do rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej i powstania nowoczesnego stadionu sportowego, przystosowanego do wymogów PZPN.