Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

loga

Tytuł Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu 74 685,60 zł
Źródło finansowania Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Kwota grantu 75 000 zł (wykorzystano 74 685,60 zł)
Opis projektu Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

W ramach projektu zakupiono:

  • laptopy – 25 sztuk
  • pakiety oprogramowania – 25 sztuk

 

Realizacja projektu w Gminie Zabierzów pozwoli na doposażenie trzech szkół:

  • Szkoła Podstawowa w Kobylanach
  • Szkoła Podstawowa w Rząsce
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie

w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w szczególności w okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – COVID-2019.

 

Termin realizacji projektu 2021