Już pływam w gminie Zabierzów 2016

 Znak i Napis Wersja Podstawowa  logo-WM-pionowe
Tytuł projektu / nazwa zadania:

Już pływam w gminie Zabierzów 2016

Wnioskodawca:

 

Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:

 

12 400 zł
Źródło dofinansowania:

 

budżet Województwa Małopolskiego

 

Kwota dofinansowania:

 

4 200 zł

 

Opis projektu:

(opis projektu wraz z celami, oczekiwaniami, osiągniętymi efektami, korzyściami dla mieszkańców, max. 1000 znaków)

Realizatorem projektu Już pływam w gminie Zabierzów jest Urząd Gminy Zabierzów.

Przedmiotem projektu jest nauka pływania, która została zorganizowana w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie dla nie umiejących pływać uczniów klas I-VI ze szkół podstawowych, wyłonionych w drodze rekrutacji.

Nauka pływania realizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych na krytej pływalni, przez wykwalifikowanych instruktorów i pod nadzorem ratowników, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć.

W ramach projektu założono zorganizowanie zajęć w czterech grupach po 15 osób każda. W ramach kursu zakłada się przeprowadzenie 20 zajęć/grupę w wymiarze 45 minut z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu.

W programie zajęć założono zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w wodzie i w jej pobliżu poprzez edukację w zakresie korzystania z różnego rodzaju kąpielisk. Dodatkowo uczestnicy programu nabędą podstawowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki oraz umiejętności pływackich, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną
w tym o charakterze profilaktycznym jako korekta wad postawy i skrzywień kręgosłupa.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie sprawdzian potwierdzający opanowanie podstawowych umiejętności pływackich.

 

Termin realizacji projektu:

(w latach)

2016 r.

 

 

plywam1