JURAJSKI RAJ w Gminie Zabierzów – produkt i oferta turystyczna

11725m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 5 933 964,21 zł
Źródło dofinansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013
Kwota dofinansowania: 4 446 936,66 zł
Termin realizacji projektu: 2009 – 2011W ramach projektu „Jurajski Raj w Gminie Zabierzów – produkt i oferta turystyczna” zostały realizowane zadania, stanowiące wybrane tematy projektowe „Koncepcji zagospodarowania turystycznego Gminy Zabierzów oraz systemu tras rowerowych”, z uwzględnieniem miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych oraz zachowaniem chronionej przyrody Dolinek Jurajskich i Garbu Tenczyńskiego. Celem przedsięwzięcia było podniesienie konkurencyjności turystycznej Gminy poprzez budowę właściwej bazy turystycznej i promocję najpiękniejszych zakątków Gminy Zabierzów, które pozostawały często nieznane i niedostępne w związku z niewystarczającym oznakowaniem i skromnym zapleczem infrastrukturalnym. W ramach działań projektowych przewidziano w wybranych miejscach m.in. stworzenie sieci stref funkcjonalnych wraz z podstawowymi elementami zagospodarowania turystycznego takimi jak: centrum i mini centrów informacji, miejsc biwakowych, placów rekreacyjnych, ścieżek edukacyjno-zabawowych dla dzieci, stref sportów ekstremalnych, wyznaczenie tras rowerowych, uporządkowanie istniejących szlaków poprzez prawidłowe oznakowanie istniejących oraz wskazanie nowych atrakcji turystycznych. Integralną częścią przedsięwzięcia było stworzenie serwisu internetowego z pełną informacją turystyczno-historyczną oraz mapą rastrową, które są eksponowane na stronie internetowej projektu www.jurajskiraj.pl jak również dostępne w infomatach rozmieszonych na terenie „JURAJSKIEGO RAJU”, zlokalizowanych w wybranych centrach informacji turystycznej.
Strona projektu w przygotowaniu: www.jurajskiraj.pl

Pliki do pobrania