Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

3

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 377 737,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich 1 161 156,74 zł.

Projekt realizowany jest wraz z następującymi Partnerami:

  • Gmina Biskupice
  • Miasto Jordanów
  • Gmina Libiąż
  • Gmina Zabierzów
  • Gmina Skawina

Ma on przyczynić się do podniesienia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach: Kraków, Biskupice, Skawina, Jordanów, Libiąż, Zabierzów. Grupą docelową projektu jest 6 urzędów wskazanych Gmin oraz ich pracownicy. W ramach projektu przewidziano:

  • szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę prawną związaną z obszarem podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami, a także szkolenia ogólne, dotyczące zagadnień horyzontalnych, przekładające się na poprawę obsługi klienta i łatwiejszy dostęp do informacji publicznej;
  • dedykowane badanie satysfakcji klienta wg wspólnej metodologii nakierowane na poznanie opinii przedsiębiorców o usługach publicznych w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami; po badaniach zostaną wdrożone działania usprawniające obsługę przedsiębiorców; JST będą miały możliwość wymiany dobrych praktyk, porównania wyników w ramach benchmarkingu;
  • opracowanie planu zarządzania nieruchomościami GMK;
  • rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Skawina.

Dedykowany charakter szkoleń zapewni dostosowanie ich programu do potrzeb JST, umożliwi wybór trenera z najwyższymi kwalifikacjami i doświadczeniem oraz zapewni optymalny koszt szkolenia w stosunku do jakości. Szkolenia z obsługi klientów będą realizowane jako cykl szkoleniowy, tj. „szkolenie – przerwa (praca) – szkolenie – praca” z wykorzystaniem zróżnicowanych, aktywnych form pracy. Odstęp między szkoleniami da okazję do praktykowania nowych umiejętności w pracy, ponowne szkolenie podniesie poziom krzywej zapamiętywania i motywacji.

Głównym efektem projektu będzie usprawnienie pracy urzędów JST w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców oraz zarządzania nieruchomościami. Rezultat ten zostanie osiągnięty dzięki rozpoznaniu potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie oraz podniesieniu kompetencji kadr urzędów JST.

Wszystkie szkolenia będą się odbywać zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem, w budynku Magistratu przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

logo projektu

Pliki do pobrania