Budowa siłowni zewnętrznej w Balicach

Tablica nr 5 - PROW 120x80.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej w Balicach”

 

Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:   93 053,68zł.
Źródło dofinansowania:  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania:  44 537,00zł.
Opis projektu:  Operacja polegała na wybudowaniu przez wnioskodawcę – Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.  Powstała w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i niekomercyjna (bezpłatna). W założonym rezultacie na dz. nr 216/8, 216/3 w Balicach powstała siłownia plenerowa zewnętrzna o pow. 79,00m2 (całość operacji: pow. siłowni, chodników i zieleni to pow. 366,5m2), jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej. Należy podkreślić, iż projekt został zrealizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjno-sportowe (a w przyszłości planuje się kolejne etapy budowy ww. strefy), jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego kompleksu rekreacyjnego umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD Blisko Krakowa, jak również turystom. Obiekt pozwoli wzbogacić możliwość uprawiania różnorodnej formy aktywności podejmowanej poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Rozbudowana strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji.W założonym rezultacie na dz. nr 216/8 i 216/3 w Balicach powstała siłownia plenerowa zewnętrzna o pow. 79,00m2 (całość operacji: pow. siłowni, chodników i zieleni to pow. 366,5m2), jako miejsce infrastruktury rekreacyjne wyposażone w: nawierzchnię w strefie siłowni o pow. 79,00m2, elementy siłowni: piechur-biegacz-prasa nożna – 1szr., surfer-wahadło-1 szt., orbitrek – 1 szt., regulamin siłowni -1 szt., chodnik o pow. 100m2, ławki z oparciem-3 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rower – 1 szt.
Termin realizacji projektu:   2019r.