Budowa siłowni zewnętrznej i street workoutu w Szczyglicach

Tablica nr 2 - PROW 120x80.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa siłowni zewnętrznej i street workoutu w Szczyglicach”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  124 939,49 zł.
Źródło dofinansowania:Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania: 44 538,00 zł.
Opis projektu:  Operacja  polegała na wybudowaniu przez wnioskodawcę – Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.  Powstała w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i  niekomercyjna (bezpłatna).W założonym rezultacie na dz. nr 199/1 w Szczyglicach powstała  siłownia plenerowa zewnętrzna wraz ze stefą street workoutu o łącznej  pow. 282,00m2   jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej.

Należy podkreślić, iż projekt został realizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjne, jako uzupełnienie  istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Obiekt pozwoli wzbogacić możliwość uprawiania różnorodnej formy aktywności podejmowanej poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Rozbudowana strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD różnego rodzaju pikników, spotkań oraz zorganizowanie amatorskich zawodów wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa.

W założonym rezultacie na dz. nr 199/1  w Szczyglicach powstała  siłownia plenerowa zewnętrzna wraz ze stefą street workoutu o łącznej  pow. 282,00m2  jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej wyposażone w : nawierzchnie bezpieczną o pow. 282 m2, elementy siłowni i street workoutu: wahadło/jeździec- 1 szt., odwodziciel/wyciąg górny-1 szt. , twister/orbitrek – 1 szt. , rower/wioślarz – 1 szt., zestaw street workoutu – 1 szt.

Termin realizacji projektu: 2019r.