Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem wokół budynku w Więckowicach

 A3 - dibond.FH11
Tytuł Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem wokół budynku w Więckowicach
Beneficjent Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 1 091 089,27 zł
Źródło finansowania Budżet Województwa Małopolskiego
Kwota dofinansowania 30 000,00 zł
Opis projektu Projekt zakłada budowę remizy OSP w Więckowicach wraz z zagospodarowaniem wokół budynku.
Termin realizacji projektu 2020 -2021