Budowa placu zabaw w Karniowicach

Tablica nr 4 - PROW 120x80.FH11
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa placu zabaw w Karniowicach.”

 

Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:   99 114,80 zł.
Źródło dofinansowania:  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania:  44 534,00zł.
Opis projektu:  Operacja  polegała na wybudowaniu przez wnioskodawcę – Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.  Powstała w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i  niekomercyjna (bezpłatna).W założonym rezultacie na dz. nr 109/148 powstał  plac zabaw dla dzieci młodszych o pow. 347,00m2 jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej. Należy podkreślić, iż projekt został realizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjne, jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego kompleksu rekreacyjnego umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Obiekt pozwoli wzbogacić możliwość uprawiania różnorodnej formy aktywności podejmowanej poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Rozbudowana strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD rożnego rodzaju pikników, spotkań tematycznych wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa.

W założonym rezultacie na dz. nr 109/148 powstał plac zabaw dla dzieci młodszych o pow. 347,00 m2 jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej wyposażone w: powierzchnie bezpieczną o pow. 347 m2, zabawki typu: huśtawka bocianie gniazdo-1 szt., huśtawka podwójna -1szt., karuzela-1szt, sprężynowiec-1szt., zestaw ze zjeżdżalnią-1 szt., tablica do malowania-1 szt., elementy małej architektury: ławki pojedyncze z oparciem-1 szt., kosze na śmieci – 2 szt., tablica  regulaminowa- 1 szt.

Termin realizacji projektu:   2019r.