Budowa linarium na placu zabaw w Karniowicach

loga_pro
Tytuł projektu / nazwa zadania: „Budowa linarium na placu zabaw w Karniowicach”
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu:  51 583,75 zł.
Źródło dofinansowania: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Kwota dofinansowania: 32 822,00zł.
Opis projektu: Operacja polegała na rozbudowie przez wnioskodawcę – Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej.  Powstała w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i niekomercyjna (bezpłatna).W założonym rezultacie na dz. nr 109/148 w Karniowicach powstała dodatkowa zagospodarowana przestrzeń o pow. 120,00m2 jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej wyposażone w : LINARIUM – 1 szt, powierzchnię bezpieczną – 120m2, ławki  – 2 szt.Należy podkreślić, iż projekt jest realizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele rekreacyjne, jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury rekreacyjnej. Powstała infrastruktura na terenie istniejącego kompleksu rekreacyjnego -placu zabaw umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD. Rozbudowana strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD rożnego rodzaju  spotkań tematycznych, wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa.Tablica LINARIUM KArniowice  PROW 120x80 - proj 1 (Średnie)

 

 

Termin realizacji projektu: 2020-2021r.