Budowa kompleksu sportowego w Szczyglicach, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012″

9548m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 331 700,00 zł
Źródło dofinansowania: Budżet Województwa Małopolskiego, Budżet Ministra Finansów
Kwota dofinansowania: 666 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 2008 – 2009Głównym celem utworzenia obiektu rekreacyjno-sportowego, była potrzeba wzmocnienia i zachęcenia społeczeństwa do aktywnego uprawiania sportu, wzmocnienia dziedziny kultury fizycznej, a także utworzenia dla mieszkańców strefy aktywnego wypoczynku. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej typu „sztuczna trawa”, budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz budowę zaplecza szatni wyposażonego w natryski, sanitariaty, pokój trenera i magazyn sprzętu sportowego. Teren obiektu został ogrodzony i oświetlony 24 projektorami, zamocowanymi na 8 masztach o wysokości 8,00 m., co pozwala na korzystanie z boisk również po zapadnięciu zmroku. Z pobliskich sieci doprowadzono przyłącza mediów; wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Boisko – „Orlik 2012” jest obiektem ogólnodostępnym przeznaczonym do użytku publicznego.