Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Zabierzowie.

12442m
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 1 130 023,00 zł
Źródło dofinansowania: Inwestycja współfinansowana w ramach programu „Moje boisko -Orlik 2012” ze środków: Budżetu Państwa Budżetu Województwa Małopolskiego Budżetu Gminy Zabierzów
Kwota dofinansowania: 833 000,00 Budżet Państwa -500 000,00 Budżet Województwa Małopolskiego – 333 000,00 Budżet Gminy Zabierzów – 297 023,00
Termin realizacji projektu: IV 2010 – X II 2010
Wykonawca Interhall Sp.z o.o. KatowiceW ramach programu „Moje boisko, Orlik 2012” wybudowano w miejscowości Zabierzów ogólnodostępny kompleks sportowy ze sztuczną nawierzchnią złożony z:
- boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
- boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową) lub
- budynku sanitarno-szatniowego o powierzchni użytkowej ok. 60m2 lub większej, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
- oświetlenia kompleksu – 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego,
Kompleks będzie udostępniany w całości nieodpłatnie. Zespół boisk wielofunkcyjnych pozwoli na uprawianie różnych dyscyplin sportu dla wszystkich osób – z różnych grup wiekowych.
Powstanie nowego kompleksu sportowego przyczyni się do podniesienia poziomu infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Zabierzów. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w taki sposób, aby doprowadziło do ożywienia życia sportowego, społecznego i skupiło go na terenie kompleksu sportowego.