” Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rząsce na działce nr 295/3″

16583
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 398 793,02 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Kwota dofinansowania: 299.094,00 zł
Termin realizacji projektu: 2011r.Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wybudowano w miejscowości Rząska na działce nr 295/3 boisko wielofunkcyjne , inwestycja ta znacząco wpłynęła na rozwój oferty społeczno-kulturalnej miejscowości. Obiekt, który powstał przyczynił się do stworzenia atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu mieszkańców zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w miejscowości Rząska.

W miesiącu sierpniu 2011 r. zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego na działce nr 295/3 w Rząsce. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem. Elementami wyposażenia boiska są słupki do siatkówki, słupki do tenisa, zestawy jednosłupowe do koszykówki i bramki do piłki ręcznej 3 x 2.