Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kobylanach

x
Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 164 077,12 zł.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Kwota dofinansowania: 106 716,00 zł.
Opis projektu: Projekt jest realizowany w  miejscowości Kobylany-  Gminy Zabierzów.Celem projektu jest podniesienie jakości usług rekreacyjno-sportowych poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni.
Jego realizacja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (koszykówka i siatkówka) , oraz ciągów pieszych w formie ścieżek żwirowych na działce przyszkolnej.Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 540 m² będzie wyposażone w komplet urządzeń do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Termin realizacji projektu: 2013-2014 r.