„Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nielepicach”

 

 Bez nazwy 1

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów
Całkowita wartość projektu: 319 173,00 zł
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
Kwota dofinansowania: 139 316,00 zł
Termin realizacji projektu: 2012- 2013

 

Projekt pn.: „Budowa Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nielepicach”  przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych zarówno mieszkańców gminy jak i turystów odwiedzających region. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nielepice stworzyła atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną, co pozwoli na większą integrację mieszkańców, stworzy miejsce spotkań różnych grup społecznych. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu o charakterze edukacyjnym i integracyjnym mieszkańcy oraz znaczna liczba osób odwiedzających ten teren w celach wypoczynku i turystyki może  nieodpłatnie korzystać z powstałego obiektu, którego składowymi są: boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej  wraz ze ścieżkami żwirowymi, obiekt jest wyposażony w piłko chwyty. Odrestaurowany został teren zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Miejsce to dzięki atrakcyjności lokalizacji doskonale poprawiło standard życia mieszkańców i wykreowało atrakcyjną ofertę rekreacyjno-turystyczną, stanowi strefę i ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz przyczynia się do propagowania aktywnej formy wypoczynku.