Bezpieczna Małopolska 2019 – zakup samochodu dla OSP Karniowice

 tabliczki 21 x 30 cm dobond.FH11
Tytuł Bezpieczna Małopolska 2019 – zakup samochodu dla OSP Karniowice
Wnioskodawca Gmina Zabierzów
Całkowita wartość zadania 810 000,00 zł
Źródło finansowania NFOŚiGWMSWiA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kwota dofinansowania 260 000 zł  NFOŚiGW100 000 zł  MSWiA

50 000 zł  Urząd Marszałkowski

Opis projektu Realizacja projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska 2019 – zakup samochodu dla OSP Karniowice polegała na zakupie samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4
Termin realizacji projektu 2019 r.