Tryb małych zleceń – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot”

Informuje się, że 02 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 133 z późn. zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie przygotowania Kariny Lipiarskiej – Pałki do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w RIO – 2016”. Ofertę złożył Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grot” z Zabierzowa. Wnioskowana kwota dotacji 10 000, 00 złotych. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania