Tryb małych zleceń – Krakowskie Stowarzyszenie „Ocalić Szansę”

Informuje się, że 09 czerwca 2016 r. do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 133 z późn. zm.) wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jestem Artystą”. Ofertę złożyło Krakowskie Stowarzyszenie „Ocalić Szansę” z Krakowa. Wnioskowana kwota dotacji 3 065, 00 złotych. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania