Tryb małych zleceń – Potok Więckowice

Ogłoszenia w trybie małych zleceń

Informuję, że 3 marca 2015 roku do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „4 Otwarte Mistrzostwa Norwegii w Wushu, Kung Fu, Tai Chi, Sanda, Sanshou”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Sportowe Potok Więckowice. Wnioskowana kwota: 6 428,00 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Sportowe Potok Więckowice, zamieszcza w dniu 5 marca 2015 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie informacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/Tryb małych zleceń.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail j.wozniak@zabierzow.org.pl. , tel. 12 285 13 66 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów.

 

Pliki do pobrania