Tryb małych zleceń – Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów

Ogłoszenie w trybie małych zleceń

 Informuję, że 29 kwietnia 2015 roku do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Impreza sportowo-rekreacyjna dla wszystkich grup sportowych i ich rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów. Wnioskowana kwota: 7 000,00 zł.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów, zamieszcza w dniu 4 maja 2015 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w systemie informacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/Tryb małych zleceń.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail j.wozniak@zabierzow.org.pl. , tel. 12 283 07 50 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

J.Woźniak

 

Pliki do pobrania