Tryb małych zleceń – Ocalić Szansę

Informuję, że 13.06.2013 roku do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wakacje w dziecięcym obiektywie”.

W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę, zamieszcza w dniu 18.06.2013 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowejwww.zabierzow.org.pl
w zakładce Organizacje Pozarządowe/tryb małych zleceń.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail j.wozniak@zabierzow.org.pl. , tel. 12 285 13 66 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów.

 

Pliki do pobrania