Tryb małych zleceń 2012

Ogłoszenie w trybie małych zleceń

Informuję, że 11.10.2012 roku do Urzędu Gminy Zabierzów na podstawie art. 19 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U.
z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie działalności dydaktyczno-wychowawczej poprzez zakup odzieży i sprzętu sportowego”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zabierzów uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Akademię Piłkarską 2011 Zabierzów, zamieszcza w dniu 18.10.2012 roku ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/tryb małych zleceń.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres; e-mail j.wozniak@zabierzow.org.pl. , tel. 12 285 13 66 lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Zabierzów, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów.

Pliki do pobrania