Program współpracy

Programy współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

http://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1265353,uchwala-nr-xxiii24216-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-25-listopada-2016r-w-sprawie-przyjecia-programu-ws.html

 

Pliki do pobrania