Program współpracy

Programy współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1526483,uchwala-nr-ii1118-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-30-listopada-2018-r-w-sprawie-przyjecia-programu-wspol.html

 

Pliki do pobrania