Program współpracy

Programy współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1694487,uchwala-nr-xiii15019-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-28-listopada-2019-r-w-sprawie-przyjecia-programu-ws.html

 

 

Pliki do pobrania