Program współpracy

Programy współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1389904,uchwala-nr-xxxvii37617-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-30-listopada-2017-r-w-sprawie-przyjecia-programu-.html

 

Pliki do pobrania