V otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 71/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 19 kwietnia 2017 r., został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2017 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu :

  1. 1.       Organizacji imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy, w szczególności prowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,
  2. 2.       Organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2017r., wnioski należy składać do dnia 10 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.12, Rynek 1, tel. (12) 283-07-50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej.

Pliki do pobrania