IV otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że Zarządzeniem nr GOPS.SP.021.1.6.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z dnia 1 marca 2017 r. został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na dowozie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Zabierzów, Krzeszowice oraz Wielka Wieś

W odpowiedzi na konkurs oferty należy składać do dnia 24 marca 2017 roku do godz. 12.00 w wersji elektronicznej za pomocą generatora „Witkac” udostępnionego na stronie www.witkac.pl oraz w tym samym terminie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Dodatkowych informacji udziela pani Joanna Siudek, tel. 12 285 14 13 w.10; e-mail: j.siudek@zabierzow.org.pl

Szczegółowe informacje są dostępne na BIP:  http://bip.malopolska.pl/gopspolecznej12,a,1296638,konkurs-na-realizacje-zadania-z-zakresu-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-dowozie-do-srodowiskowego-.html  oraz na stronie GOPS.

Pliki do pobrania