III otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Informuję, że Zarządzeniem nr GOPS.SP.021.1.5.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie z dnia 16 lutego 2017 r. został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Zabierzów.

W odpowiedzi na konkurs oferty należy składać do dnia 10 marca 2017 roku do godz. 12.00  w wersji elektronicznej za pomocą generatora „Witkac” udostępnionego na stronie www.witkac.pl oraz w tym samym terminie w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna 2.

Dodatkowych informacji udziela Pani Karolina Zdziech, tel. 12 285 14 13 w.20; e-mail: k.zdziech@zabierzow.org.pl

Pliki do pobrania