III otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 43/2014 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 kwietnia 2014 r. został ogłoszony III Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r.

 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

  1. Organizacja imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy, w szczególności prowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,
  2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
    i wspieranie seniorów.

 

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

W odpowiedzi na III Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r. oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Referacie ds. Rozwoju i Promocji, piętro 1 pokój nr 02,  przy ul. Kolejowej 15 (wejście od Stadionu Gminnego Zabierzów), tel. 12 285 13 66, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

 

Joanna Woźniak

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania