II otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 18/2014 Wójta Gminy Zabierzów z 31 stycznia 2014 r. został ogłoszony II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

    1. Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnych z kalendarzem imprez gminnych, ustalonym przy udziale Rady Gminy Zabierzów,
    2. Organizowanie działań kultywujących pamięć o zasłużonych dla Gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, lub mających na celu ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców,
    3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
      i wspieranie seniorów

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego II Otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oferty należy składać do dnia 21 lutego 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w Referacie ds. Rozwoju i Promocji, piętro 1 pokój nr 2,  przy ul. Kolejowej 15 (wejście od Stadionu Gminnego Zabierzów), tel. 12 285 13 66, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

 

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania