I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 173/2013 Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 3 grudnia 2013r., został ogłoszony I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2014 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej :

  1. Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,
  2. Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw  Gminy Zabierzów,
  3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów mających siedzibę na terenie Gminy Zabierzów, przy czym w pierwszej kolejności wspierane będą zadania polegające na uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym podmiotów reprezentowanych w tym współzawodnictwie wyłącznie przez zawodników będących mieszkańcami Gminy Zabierzów, zaś w dalszej kolejności – podmiotów reprezentowanych przez zawodników, z których część nie jest mieszkańcami Gminy Zabierzów.
  4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
    i wspieranie seniorów.

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego I Otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oferty należy składać do dnia
23 grudnia 2013 r. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

 

Pliki do pobrania