II otwarty konkurs na realizację zadan publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznastwa na terenie gminy Zabierzów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 46/2013 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 5 kwietnia 2013 r. został ogłoszony II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów
w 2013r.

Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie:

  • Organizacja imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy
    w szczególności prowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,
  • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

i wspieranie klubów senioraOdnośnie ogłoszonego II Otwartego Konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2013r. oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2013r. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów www.zabierzow.gmina.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/Otwarte konkursy ofert.
Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania