PONE – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

pone_smallProgram Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów, realizacja w latach 2016-2017

Prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu poprawienie jakości powietrza poprzez dofinansowanie  trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadające możliwość spalania odpadów, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Wymiana nieekologicznych palenisk była dofinansowywana z dwóch źródeł:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych pokrywał WFOŚiGW (nie więcej niż 7 500 zł przy kotłach gazowych i  nie więcej niż 4 500 zł przy kotłach węglowych i na biomasę, także w zależności od mocy kotła)
  • do 35% kosztów kwalifikowanych pokrywane było z budżetu gminy Zabierzów (maksymalna kwota dofinansowania zależała od powierzchni użytkowej budynku)

W ramach PONE rozpatrywane było 371 wniosków o dofinansowanie.

Efekty realizacji PONE

1. Likwidacja 305 starych nieekologicznych palenisk
2. Udzielenie dofinansowania na zakup i montaż:

  • 196 kotłów gazowych
  • 76 kotłów węglowych 5 klasa/ekoprojekt
  • 11 kotłów na biomasę 5 klasa/ekoprojekt

3. Wypłacenie łącznej kwoty dotacji (WFOŚiGW i budżet gminy): 2 996 883 zł
4. Uzyskanie wysokiego efektu ekologicznego:

  • redukcja emisji substancji takich jak: pyły (PM10 i PM2,5), SO2, NOx, CO, CO2 i benzo(α)piren.
  • redukcja emisji równoważnej do powietrza o 88 424,07 kg na rok.
  • redukcja mocy kotłów grzewczych

Ze 182 gmin w województwie małopolskim jedynie Kraków pozyskał dla mieszkańców więcej środków na realizację PONE od gminy Zabierzów.

Deklaracje uczestnictwa do PONE nie są obecnie przyjmowane. Zainteresowani mieszkańcy mogą wziąć udział w programie dotacyjnym PGN – wymień piec: https://www.zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-powietrza-informacje/pgn-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/

Pliki do pobrania