PONE – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

pone_small

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014 – 2023, etap na rok 2017

 

Do połowy października 2015 roku został opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu, kompleksowy projekt uchwały dla Rady Gminy, zawierający wszelkie niezbędne uregulowania i kryteria oraz dokumenty dotyczące zasad dofinansowania trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadające możliwość spalania odpadów, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Wymiana nieekologicznych palenisk jest dofinansowywana z dwóch źródeł. Do 50% kosztów kwalifikowanych pokrywa WFOŚiGW, przy tym nie więcej niż 7 500 zł dla kotłów gazowych i nie więcej niż 4 500 zł dla kotłów spełniających normę ekoprojektu na węgiel i biomasę. Dofinansowanie inwestycji ze strony Gminy Zabierzów wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, limit kwotowy zależy od powierzchni użytkowej budynku). Szczegółowe zasady wyliczania wysokości dotacji znajdują się w Regulaminie PONE.

ETAP NA ROK 2017

Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminach naboru są uwzględniane w programie dotacyjnym. Podpisanie umów i rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie 2017 r. (etap inwestycyjny PONE w roku 2016 rozpoczął się pod koniec lipca zeszłego roku). Wcześniejsze prowadzenie prac z możliwością uzyskania dotacji nie jest możliwe.

Jest to związane z terminem przyznawania środków na realizację programu przez WFOŚiGW dla gmin województwa małopolskiego (do 30 czerwca 2017 r.). W celu przekazania informacji o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów lub harmonogramie wizji terenowych pracownicy urzędu gminy będą się bezpośrednio kontaktowali z wnioskodawcami.

 

UWAGA: program jest kontynuacją trwającego od 2016 r. etapu i w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w naborze, który trwał do 31 marca 2016 r. (z zeszłorocznego naboru uwzględniane jest około 100 wniosków).

UWAGA: Środki przeznaczone przez WFOŚiGW na realizację PONE zostały zmniejszone z 10 mln na 5 mln dla gmin województwa małopolskiego w stosunku do 2016 r.

Ważne informacje dotyczące programu:

-stare kotły gazowe nie podlegają wymianie z dotacją na nowe źródło ogrzewania;

-dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;

-prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;

-w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe;

-inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą! (złożenie wniosku o dotację nie oznacza zawarcia umowy).

-zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Krakowie ekologiczne kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 2012 nie są uwzględniane)

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ – lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

Nabór wniosków w 2017 r. został zamknięty. Rozpatrywane jest obecnie niemal 200 wniosków uczestnictwa w PONE na rok 2017.

Informację można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania