PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na rok 2018

 

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

Nabór wniosków został zakończony z dniem 31 marca 2017 r. Składane obecnie deklaracje trafiają na listę rezerwową inwestycji realizowanych w latach 2018-2019.

Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać przy wymianie starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

-pompę ciepła

-kocioł gazowy,

-kocioł na biomasę

Lista ekologicznych kotłów, które spełniają wymagania programu znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ (dotyczy tylko kotłów na biomasę)

W ramach PGN dotacja na kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek nie jest udzielana.

Procedura:

  1. Nabór wniosków;
  2. Weryfikacja wniosków;
  3. Wykonanie audytów energetycznych (bezpłatnych);
  4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
  5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!);
  6. Etap realizacji inwestycji.

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Warunek będzie musiał zostać spełniony w momencie odbioru inwestycji (po wymianie źródła ogrzewania z dotacją).

Wysokość dotacji będzie wynosiła:

-do 8 tys. za zakup kotła ale nie więcej niż 350 zł za 1 kW mocy,

-do 6 tys. za modernizację instalacji c.o.

 

Stan na kwiecień/maj 2017 r.

Lista stu budynków została przekazana firmie wykonującej audyty energetyczne (sto pierwszych wniosków, które spełniły warunki formalne i zawierały komplet danych niezbędnych dla audytorów).

 

Limit dla Gminy Zabierzów to obecnie 100 ocen energetycznych. Dopiero po  wycofaniu się wnioskodawców lub po odrzuceniu części wniosków będą prowadzone audyty u pozostałych wnioskodawców wg. kolejności wpłynięcia deklaracji.

 

Dotacja nie jest udzielana na zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach.

Przy likwidacji kotła gazowego nie jest udzielana dotacja na nowe źródło ogrzewania.

Wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych. Dotacja będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany w umowie po zrealizowaniu inwestycji i po przedstawieniu odpowiednich rachunków.

W zależności od czynników zewnętrznych zostanie umożliwiona realizacja inwestycji w III kwartale 2017 r. (czynniki: termin wykonania audytów energetycznych przez zewnętrzną firmę oraz termin przyznania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji dla Gminy Zabierzów).

Informację można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania