PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na rok 2018

 

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

Nabór wniosków został zakończony z dniem 31 marca 2017 r. Składane obecnie deklaracje trafiają na listę rezerwową inwestycji realizowanych w latach 2018-2019. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać na wymianę starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

-pompę ciepła

-kocioł gazowy,

-kocioł na biomasę.

Lista ekologicznych kotłów na biomasę, które spełniają wymagania programu znajduje się pod adresem: http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ W ramach PGN dotacja na kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek nie jest udzielana. Dotacja nie jest udzielana na zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach. Przy likwidacji starego kotła gazowego nie jest udzielana dotacja na nowe źródło ogrzewania.

Wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych. Dotacja będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany w umowie po zrealizowaniu inwestycji i po przedstawieniu odpowiednich rachunków.

Wysokość dotacji będzie wynosiła:

-do 8 tys. za zakup kotła ale nie więcej niż: 550 zł/kW – zapotrzebowanie mocy do 10 kW; 500 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 10 do 15 kW; 450 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 15 kW do 20 kW; 400 zł/kW zapotrzebowanie mocy powyżej 20 kW

-do 6 tys. za modernizację instalacji c.o.

Procedura:

  1. Nabór wniosków;
  2. Weryfikacja wniosków;
  3. Wykonanie ocen energetycznych (bezpłatnych);
  4. Zakwalifikowanie wnioskodawców do programu;
  5. Podpisanie umów o dotacje (prace realizowane przed podpisaniem umowy nie są rozliczane w ramach dotacji!);
  6. Etap realizacji inwestycji.

Kryteria dostępu: niezbędne będzie spełnienie wymogu docieplenia budynku na poziomie EpH+W= 150 kWh/(m2*rok) dla domów jednorodzinnych. Jeśli ocena energetyczna wykaże brak spełnienia wskaźnika EpH+W= 150, to zostaną zaproponowane mieszkańcowi odpowiednie prace dociepleniowe. Zobowiązanie się do wykonania zaproponowanych wariantów dociepleniowych będzie skutkowało możliwością zawarcia umowy o dotację.

Stan realizacji programu październik 2017 r.:

Oceny energetyczne były wykonywane u stu pierwszych wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski uczestnictwa w programie dotacyjnym.

Oceny energetyczne są wciąż dostarczane i poprawiane przez firmę NDE sp. z o.o. Zawarcie umowy o dotację będzie możliwe na początku 2018 r.

Lista kolejnych niemal 100 budynków do przeprowadzenia ocen energetycznych została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Audytorzy będą się umawiali indywidualnie z właścicielami budynków w celu przeprowadzenia oceny energetycznej. Planowany termin wykonania ocen energetycznych to I półrocze 2018 r.

Informacja dotycząca ocen energetycznych od Urzędu Marszałkowskiego znajduje się w załączniku na dole strony lub pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wskazowki-dla-mieszkancow-dotyczace-prawidlowego-wykonywania-ocen-energetycznych

Składanie reklamacji ocen energetycznych możliwe jest bezpośrednio u wykonawcy ocen pod adresem: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne W załączniku na dole strony znajduje się wzór pisma reklamacyjnego. Podczas wizyty, kiedy prezentowane są wyniki oceny energetycznej, mieszkaniec ma prawo złożyć reklamację. Reklamacje można składać także na adres wykonawcy: NDE sp. z o.o. Niezależni Doradcy Energetyczni, 30-059 Kraków, ul.Reymonta 20.

Informację dotycząca programu można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania