Gminny Konkurs SMOG – zmieńmy to

Zespół Szkół w Rzasce  i Stowarzyszenie Homini Et Terrae

są organizatorami I edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG-ZMIEŃMY TO”.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów i przy współpracy Urzędu Gminy: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Wydział Rozwoju i Promocji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Zabierzowie i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Cele konkursu:

  1. Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza.
  2. Promowanie działań podejmowanych za rzecz ochrony środowiska, w szczególności powietrza.
  3. Wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie problematyki zanieczyszczenia powietrza.

 

Podczas narady Dyrektorów szkół z terenu gminy Zabierzów w dniu 23 lutego 2017 r., w związku z zaistniałym  problemem smogu w naszym środowisku oraz w skali kraju, p. Monika Musiał- Taźbirek dyrektor Zespołu Szkół w Rząsce przedstawiła zebranym propozycję przeprowadzenia konkursu dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Zabierzów. Przed wykonaniem zadań konkursowych w każdej szkole w ramach zajęć przyrody/ geografii/ biologii, godzin wychowawczych, zostaną przeprowadzone zajęcia na temat ochrony środowiska i sposobów zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza – powstawaniu smogu.

Rekomendowane materiały edukacyjne to pakiet Fundacji Ekologicznej Arka zawierający pakiet informacyjny oraz zestaw scenariuszy zajęć.

 

Kontakt w sprawach konkursu oraz zgłoszenia, następują drogą mailową na adres: zsrzaska.sekretariat@gmail.com

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 grupach wiekowych w następujących formach i terminach:

 

Grupa wiekowa Rodzaj zadania Etap szkolny Etap gminny
Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (6-latki) oraz uczniów klas I-III przedszkoli i szkół podstawowych Konkurs plastyczny Do 15 kwietnia 2017 r.(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 20 kwietnia 2017) 25 kwietnia 2017 Jury wyłania zwycięzców
Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Konkursna plakat Do 15 kwietnia 2017 r.(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 20 kwietnia 2017) 25 kwietnia 2017 Jury wyłania zwycięzców
Dla uczniów gimnazjum Konkurs wiedzy Do 29 marca 2017 r.(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 7 kwietnia 2017) 25 kwietnia 2017 Quiz w ZS w Rząsce

(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 20 kwietnia 2017)

25 kwietnia 2017 r.

Jury wyłania zwycięzców Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Konkurs na plakat

Do 15 kwietnia 2017 r.

(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 20 kwietnia 2017) 25 kwietnia 2017 r.

Jury wyłania zwycięzców Dla uczniów gimnazjum

Konkurs wiedzy

Do 29 marca 2017 r.

(przesłanie prac finalistów do ZS Rząska do 7 kwietnia 2017) 25 kwietnia 2017 r.

Quiz w ZS w Rząsce

 

Wręczenie upominków i nagród  dla finalistów i laureatów konkursu „SMOG-ZMIEŃMY TO”, odbędzie się podczas Gminnego Dnia Dziecka – 4 czerwca 2017 r. na Rynku w Zabierzowie.

Organizatorzy przewidują przeprowadzenie QUIZU DLA MIESZKAŃCÓW podczas Dnia Dziecka. Zapraszamy Mieszkańców Gminy Zabierzów do licznego udziału w quizie!

 

Janina Wilkosz

Pliki do pobrania