„UWAGA – przedłużenie na 2016 rok terminu Projektu 2015″

 

UWAGA:

Montaż kolektorów słonecznych  w 2016 r.

z  dużą dotacją Gminy Zabierzów 

Zostaje  przedłużona na rok 2016 realizacja „Projektu 2015”pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” realizowanego
już w 2015 r. przez Gminę Zabierzów w porozumieniu z Gminą Niepołomice
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Termin składania Ankiet Kwalifikacyjnych (wniosków) przez właścicieli nieruchomości :

do 19 lutego 2016 r, Biuro Obsługi Interesanta (BOI) UG Zabierzów, Rynek 1.

Termin montażu kolektorów :

styczeń-czerwiec 2016 r.

Właściciele składający ANKIETY kwalifikacyjne w Projekcie i których nieruchomości spełniają warunki techniczne (stwierdzone podczas oględzin przez wykonawcę), będą mogli zawierać umowy z Wójtem Gminy Zabierzów na instalację systemu, po wpłaceniu na podane poniżej konto Urzędu Gminy należności na poczet instalacji. Przy zawieraniu umowy należy dysponować dowodem dokonanej wpłaty kosztów ponoszonych przez właściciela

Całość kosztów :

Typ zbiornika     A   -  4 020,00 zł (250 litrów)

B   -   4 660,00 zł  (300 litrów)

C   -   5 730,00 zł  (500 litrów)

NR konta UG Zabierzów : 07 8591 0007 0030 0150 0879 0611

1. Druk Ankiety można otrzymać  w BOI  UG Zabierzów, lub wydrukować ze strony www.niepolomicesolary.eu, gdzie również dostępne są szczegółowe informacje o Projekcie.

2. W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością i gdy ANKIETĘ składa tylko  jeden ze współwłaścicieli, musi załączyć do ANKIETY: upoważnienie od pozostałych współwłaścicieli dla składającego na złożenie ANKIETY zawierające dane osobowe, adresowe, serię i  nr dowodu osobistego, każdego ze współwłaścicieli oraz ich podpisy.
Do ANKIETY należy również załączyć odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości.

3. Właściciel zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie dokonania wpłaty i podpisania umowy.

INFORMACJA: Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pok. 2.11, pon.800-1700, wtorek-czwartek 800-1600 , piątek 800-1500, tel.12-283-07-55.

Pliki do pobrania