Ranking Samorządów „Rzeczypospolitej” 2009

W piątek 10 lipca 2009 r. wójt Elżbieta Burtan odebrała w Warszawie dla Gminy Zabierzów dwie nagrody w ogólnopolskim Rankingu Rzeczpospolitej.

W kategorii najlepsza gmina wiejska w Polsce otrzymaliśmy 4 miejsce. Kapituła Rankingu wyróżniła również naszą gminę jako jedną z trzech w Polsce za innowacyjność. Nagrody wręczał Nagroda Główna przyznawana jest za rozwój ogólny gminy, pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zewnętrznych i nowe inwestycje. Nagroda dla gminy Zabierzów za innowacyjność jest znakiem, że władze samorządowe przywiązują dużą wagę do wprowadzania wszelkiej nowoczesności, nowych technologii, co jest a przynajmniej być powinno obowiązkiem czasów współczesnych. prof. Michał Kulesza, jeden z autorów reformy samorządowej.
E.Cz.