Najlepsza Gmina Wiejska w Polsce- Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2012

W dniu 16 lipca br. w Warszawie, podczas gali finałowej 15. Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, wręczono nagrody dla najlepszych samorządów. Gmina Zabierzów zajmując w tegorocznej edycji rankingu IV miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska, po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych gmin w Polsce.
Wyróżnienie z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego, odebrała Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradza te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami, a wśród m.in.

 • prof. Jerzy Buzek – poseł Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczący w latach 2009-2012
 • prof. dr hab. Michał Kulesza – współtwórca reformy samorządowej w Polsce
 • Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich i sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej
 • Dariusz Daniluk – prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP
 • Anna Cieślak-Wróblewska – dziennikarka działu ekonomicznego Rzeczpospolitej, specjalizująca się w tematyce samorządowej

Ranking przeprowadzany w trzech kategoriach:
1. miasta na prawach powiatu
2. pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie
3. gminy wiejskie
odbył się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie, na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów i dotyczących wszystkich gmin, Kapituła wybrała 564 samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

W drugim etapie, do w/w samorządów Kapituła skierowała ankiety i na podstawie udzielonych odpowiedzi, dokonała ostatecznej oceny i wyboru najlepszych gmin w Polsce.

Gmina Zabierzów od lat pozostaje w ścisłej czołówce Najlepszych Gmin w Polsce, zajmując w Rankingu wysokie miejsca:

 • rok 2008 – VII miejsce
 • rok 2009 – IV miejsce
 • rok 2010 – I miejsce
 • rok 2011 – II miejsce

Wysokie pozycje Gminy Zabierzów w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej są najlepszym potwierdzeniem dobrej kondycji naszej jednostki samorządu terytorialnego i dowodem na profesjonalizm zarządzania Gminą.

M. Tomczyk

Szczegółowa informacja na temat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej i jego wyniki, dostępna w specjalnym dodatku dziennika – wydanie z dnia 17 lipca 2012 nr 165 (9285)