Najlepsza Gmina Wiejska w Polsce- Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2011

18 lipca w redakcji dziennika Rzeczpospolita po raz 13 wręczono nagrody dla zwycięzców rankingu najlepszych samorządów. Jak podkreśla kapituła konkursu: „to bardzo różne miasta i gminy – od metropolii po maleńkie gminy wiejskie.

Łączy ich jednak jedno – stabilna kondycja finansowa i pomysł na siebie. To właśnie te dwa elementy są głównym kryterium wyboru laureatów rankingu samorządów. Gminy muszą się np. rozwijać, inwestując często na kredyt, ale nie może to nadmiernie obciążać budżetu. Jednocześnie przedsięwzięcia te powinny się wpisywać w spójną strategię realizowaną przez lokalne władze. Liderzy naszego rankingu takie strategie mają i to nie na papierze, schowane głęboko w szufladach. Inwestycje nie są prowadzone od Sasa do lasa, co tam komu przyjdzie do głowy. Rozwiązują konkretne problemy i są podporządkowane konkretnym celom. Żadne miasto czy gmina w Polsce nie mogą się stać drugą Warszawą, każdy musi znaleźć swoją tożsamość, swoją specyfikę. Naszym zwycięzcom udaje się to znakomicie”. W tym rankingu nasza gmina zajęła prestiżowe II miejsce, wyprzedzona przez gminę Stepnica z woj. zachodniopomorskiego, której wójt przyznał, że stało się to dzięki nadzwyczajnym okolicznościom (wywalczonym 104 mln zł zaległego podatku za używanie dna morskiego). Po przejściu eliminacji w kategorii gmin wiejskich, w drugim etapie ponad 200 samorządów wiejskich było ocenianych m.in. za: dynamikę wydatków majątkowych, środki pozyskane z UE na jednego mieszkańca, zadłużenie, nadwyżkę operacyjną, dynamikę dochodów podatkowych, wydatki na transport i łączność, wydatki na ochronę środowiska naturalnego, inicjatywy związane z partnerstwem publiczno – prywatnym. Za realizację tych wszystkich zadań Gmina Zabierzów otrzymała bardzo wysoką ocenę co przełożyło się na tak wysoką pozycję w rywalizacji. Nie było to łatwe. Komentując otrzymaną nagrodę p. wójt Elżbieta Burtan powiedziała dziennikarzom Rzeczpospolitej: „Ten rok jest trudniejszy od poprzedniego. Niełatwo jest się rozwijać na tyle intensywnie, aby nieprzerwanie zajmować wysokie miejsca w rankingu „Rz”. Mimo to stale inwestujemy w rozwój gminy, bo on jest najważniejszy. Jest to jednak coraz trudniejsze, bo dochody samorządów spadają. Odczuwamy to także w naszej gminie. Myślę, że ciężkie będą jeszcze dwa najbliższe lata. Oby państwo nie dorzucało nam kolejnych zadań, bo będziemy musieli ograniczyć inwestycje. To zaboli, bo mieszkańcy oczekują przede wszystkim konkretów, dzięki którym żyje się łatwiej. Niestety państwo niewiele pomaga…”
Podczas niezwykle sympatycznej uroczystości nagrody zwycięzcom wręczali: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz Redaktor Naczelny „Rzeczpospolitej” Paweł Lisicki.

Tekst i zdj. Jerzy Banarski