Najlepsza Gmina Wiejska w Polsce – Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2010

W dniu 20 lipca 2010 r. w Warszawie, Wójt Elżbieta Burtan odebrała z rąk Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka dwie nagrody dla Gminy Zabierzów przyznane w ogólnopolskim Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

Gmina Zabierzów zajęła I miejsce w kategorii „Najlepsza Gmina Wiejska w Polsce” i II miejsce w kategorii „Gmina Innowacyjna”

Do najważniejszych kryteriów oceny samorządów w Rankingu Rzeczpospolitej należą: rozój gminy, pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych i nowe inwestycje.
Nagroda dla gminy Zabierzów za innowacyjność jest potwierdzeniem, iż lokalne władze samorządowe przywiązują dużą wagę do wprowadzania innowanyjnych rozwiązań i nowych technologii.

http://www.rp.pl/galeria/508722,1,511647.html