Gmina Zabierzów- Najlepszy Samorząd X-lecia w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej

W dniu 14 lipca 2014. w Sali Konferencyjnej Ufficio Primo w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Z tej okazji, postanowiono wyróżnić najlepsze gminy i miasta ostatniego dziesięciolecia. Najlepszą gminą X-lecia w Polsce została gmina Zabierzów, a Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan odebrała z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka specjalne wyróżnienie.

Najlepszym gminom od kilkunastu lat wręczamy dyplomy. Jednak uznaliśmy, że zwycięzcy rankingu dziesięciolecia powinni być specjalnie wyróżnieni- zaznaczył Paweł Jabłoński, zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”Ranking Samorządów jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradzane są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Wysoka pozycja w rankingu, którą od wielu lat uzyskuje gmina Zabierzów, to bez wątpienia powód do dumy.

Tegoroczna nagroda- Najlepsza Gmina X-lecia w Polsce, jest potwierdzeniem bardzo dobrego zarządzania oraz ciągłego zrównoważonego rozwoju gminy Zabierzów. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat, dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o ponad 130 procent.

Do składu Kapituły Rankingu powoływani są przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami, a wśród m.in.

  • prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Kapituły, Były Premier RP, poseł Parlamentu Europejskiego i jego przewodniczący w latach 2009-2012
  • Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy
  • Anna Cieślak-Wróblewska – dziennikarka działu ekonomicznego Rzeczpospolitej, specjalizująca się w tematyce samorządowej
  • Piotr Galas – Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski
  • Adam Kowalewski – prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
  • Hanna Majszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
  • Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
  • Jerzy Stępień – prawnik, senator (1989-1993) przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego
  • Stanisław Sudak – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
  • Paweł Tomczak – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP

Więcej informacji na temat rankingu: http://www.rp.pl/temat/706944.html

Relacja w TVP Kraków z udziałem wójt Elżbiety Burtan:

http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczenstwo/sukces-zabierzowa-i-zielonek/16117096

Tekst i foto: W.Wojtaszek