Studium Kominukacji Zbiorowej

Szanowni Państwo
Pragniemy zaprezentować Państwu opracowane , w roku 2009 „Studium komunikacji zbiorowej funkcjonującej na obszarze Gminy Zabierzów w celu optymalizacji systemu usług przewozowych”.

Opracowanie zawiera analizę pracy poszczególnych linii w aspekcie czasu przejazdu, efektywności i stopnia dostosowania do faktycznych potrzeb przewozów pasażerskich . Wskazuje na opcje optymalizacji organizacji sytemu usług przewozowych , prezentując zarazem sposoby osiągnięcia celu – z jednej strony uzyskania lepszej efektywności transportu publicznego z drugiej uzyskania wymiernych oszczędności finansowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi , propozycje i komentarze do prezentowanego opracowania

Pliki do pobrania