Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego

Informujemy niniejszym, że trwają konsultacje społeczne projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego obejmującego tereny poza aglomeracjami wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.

Z projektem dokumentu można się zapoznać na stronie www.malopolskie.pl/halas oraz w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 (IV piętro, pok. 409) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 22 lipca 2013 r. na adres: halas@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

W ramach konsultacji społecznych 8 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawienniczym Politechniki Krakowskiej KOTŁOWNIA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych.

http://www.wrotamalopolski.pl