Program Wspierania Rodziny dla Gminy Zabierzów na lata 2020-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie w porozumieniu z Wójtem Gminy Zabierzów zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu Wspierania Rodziny dla gminy Zabierzów na lata 2020-2022”.

Informacje są na stronie GOPS:

https://gops.zabierzow.org.pl/konsultacje-programu-wspierania-rodziny-na-lata-2020-2022/