Konsultacje w sprawie obwodnicy Zabierzowa- zawiadomienie o prezentacji przebiegu obwodnicy Zabierzowa na etapie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego faza II.

Wójt Gminy Zabierzów uprzejmie informuje mieszkańców zainteresowanych sołectw, że w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 16.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego ul. Szkolna 50 w Zabierzowie, odbędzie się spotkanie zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami Inwestora i Projektanta obejścia Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79.

Prezentowany wariant przebiegu obwodnicy, jest wariantem wynikowym uwzględniającym wcześniejsze uwagi i zastrzeżenia mieszkańców, zgłaszane w trakcie prezentacji organizowanych poprzednio w miejscowościach Zabierzów, Brzezie, Niegoszowice i Kochanów oraz Więckowice. Prezentowany w dniu 15 grudnia 2009 wariant przebiegu uwidoczniony jest na stronie internetowej GDDKiA www.krakow.gddkia.gov.pl.

Do udziału w prezentacji serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Zabierzów.

Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
Wojciech Burmistrz
/-/

Zabierzów, dnia 01.12.2009 r.