Konsultacje społeczne – projekty statutów sołectw

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Udział w konsultacjach dotyczących projektów statutów sołectw mogą brać mieszkańcy danego sołectwa. Projekty statutów sołectw udostępnione są do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Biurze Rady Gminy Zabierzów – pokój 1.3, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, na stronie internetowej BIP Gminy Zabierzów, u Sołtysów oraz w trakcie 4 spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, Zabierzów, Sala obrad Rady Gminy Zabierzów, w dniach: 02.12.2019 r. – godz. 18.00, 16.12.2019 r. – godz. 18.00, 10.01.2020 r. – godz. 17.00, 24.01.2020 r. – godz. 17.00.

Konsultacje polegają na kierowaniu do Biura Rady Gminy Zabierzów opinii, wniosków i uwag, które należy składać na piśmie na adres:  Biuro Rady Gminy Zabierzów -  Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub na adres poczty elektronicznej biurorady@zabierzow.org.pl

 

Więcej informacji na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1627909,konsultacje-spoleczne-projekty-statutow-solectw.html