Konsultacje Społeczne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2022

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania (LGD) Blisko Krakowa przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016-2022. Strategia to dokument, w którym zostaną zawarte kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszych małych ojczyzn.

Prosimy o wypełnienie:

  • Ankiety (czas 7 minut) i podzielenie się swoimi opiniami na temat sytuacji i warunków życia w swojej miejscowości lub gminie.
  • Karty projektu  – dla tych, którzy planują ubieganie się o pozyskanie dofinansowania na realizację projektów. Kartę prosimy odesłać na adresstrategia@bliskokrakowa.pl
  • Wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia Strategii zachęcamy do współpracy przez dołączenie do GRUPY ROBOCZEJ. Udział w jej pracach gwarantuje dostęp do bieżących informacji o przebiegu procesu tworzenia Strategii oraz możliwość przekazywania własnych uwag. Prace grupy roboczej będą odbywały się głównie za pośrednictwem internetu.

 

Termin nadsyłania ankiet i kart projektów upływa we wtorek 15 września br.

Ankieta oraz karta projektu w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej www.bliskokrakowa.pl.

Ankietę i kartę projektu w wersji papierowej

można również wypełnić:

u pracowników biura LGD Blisko Krakowa:

siedziba biura: ul. Żwirki i Wigury 23, Skawina.

tel. 12-256-02-31, godziny pracy: pn-pt 8:00–16:00

lub  w Urzędzie Gminy Zabierzów w Biurze Obsługi Interesanta

W ciągu ubiegłych siedmiu lat za  pośrednictwem LGD Blisko Krakowa mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy i  samorządy zrealizowały wiele projektów  pozyskując fundusze europejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

 

Więcej informacji znajduje się na www.bliskokrakowa.pl

Jesteśmy też na www.facebook.com/bliskokrakowa

Pliki do pobrania